ನನ್ನ ಬಿಂಬವೇ!

 

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನ ಕಂಗಳು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಾಗೆಲ್ಲಾ
ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಣೇ
ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಆ ಕಣ್ಣುಗಳೊಳಗೆ ನನಗೆ
ಕಾಣುತ್ತಾ ಇರುವುದು ನನ್ನ ಬಿಂಬವೇ ಕಣೇ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: