ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯದೇ ರೂಪ!

ಸಖೀ,
ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯದೇ ರೂಪ ಅಂತ ಒಪ್ಪುತ್ತೀಯಾ?
ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಾ?
ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ
ಅದಕ್ಕೇ ನೀನಿಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ಅಂದಿ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: