ವಿಷ ತುಂಬುತ್ತವೆ!

 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪೂರ್ವಗ್ರಹಪೀಡಿತ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು, ಚರ್ಚೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂವಾದಗಳು, ಬರಹಗಾರರ ಅಥವಾ ಆ ಬರಹಗಾರರ ಕೋಮುಗಳ ವಿರುದ್ಧ, ಓದುಗರ ಮನಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಷ ತುಂಬುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರನಿಗೆ ಅಥವಾ ಓದುಗನಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದರು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೋ?

ಈ ಮಾತನ್ನು ಇದೀಗಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲೇ, ನಾನೇ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: