ತನು ಚಂದನವು ಮನ ಚಂಚಲವು (ಲತಾ)!

 

ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಹಾಡಿರುವ, ಸರಸ್ವತೀ ಚಂದ್ರ ಚಿತ್ರದ “ಚಂದನ್ ಸ ಬದನ್ ಚಂಚಲ್ ಚಿತುವನ್” ಹಾಡಿನ ಭಾವಾನುವಾದದ ಯತ್ನ.

ತನು ಚಂದನವು ಮನ ಚಂಚಲವು
ಬಲುಮೋಹಕ ನಿನ್ನಾ ಮುಗುಳ್ನಗು
ದೋಷಿ ಎಂದೆನ್ನ ಹಳಿಯದಿರಿ 
ಈ ಮನವಾದರೆ ಹುಚ್ಚ, ಪ್ರೀತಿಯಲಿ

ನಿನ್ನೀ ಬಟ್ಟಲುಕಂಗಳು ನೀಲಾಗಸದಂತೆ
ಕಳೆದು ಹೋಗಲೇ ನಾನು ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ
ನಿನ್ನ ಬಾಹುಗಳ ಆಸರೆಯೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು
ಜ್ವಾಲೆಗಳ ಮೇಲೂ ನಾ ನಿದ್ರಿಸುವೆನಂತೆ
ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಮನವೂ ಓಲಾಡಿದೆ
ನಿನ್ನ ಮೋಹಕ ನಡೆ ಆ ಪರಿಯಿಹುದಂತೆ

ತನು ಸುಂದರ ಮನವೂ ಸುಂದರ
ನೀನೇ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೂರುತಿಯು
ಇನ್ನಾರಿಗೂ ನೀನು ಬೇಡಾದರೂ
ನನಗಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಬಲು ಹಂಬಲವು
ಈ ಮೊದಲೇ ಪರಿ ಪರಿ ನೊಂದಿಹುದು
ನೀನಿನ್ನೂ ನೋಯಿಸದಿರೀ ಮನವನ್ನು

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: