ಎಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ!

 

ಸಖೀ,
ಖ್ಯಾತರಾದರೇನು
ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದರೇನು
ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ ನನ್ನನ್ನು 
ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು
ಆ ಎಳೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲೋ 
ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: