ಜೊಲ್ಲು!

 

ಸಖೀ,
ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವರು 
ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಗಂಡಿನಂತೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಲ್ಲೆ;
ಆದರೆ ಆಗಲೂ ಮುದುಕನ ಬಾಯಿಯಿಂದ
ಸರಾಗ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದುದು ಮಾತ್ರ ಜೊಲ್ಲೇ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: