ನಿಯಮವೇಕೆ?

 

ಸಖೀ,
ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ 
ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ
ಎಂಬ ನಿಯಮ ಹೇರುವ 
ಛಲವೇಕೆ ನಿನಗೆ;

ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ 
ಬಾಳಲಿರುವೆನೆಂಬ ಅರಿವು
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲವೇ 
ಇಲ್ಲ ಕಣೇ ನನಗೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: