ನೀನಿಲ್ಲದೇ!

 

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನ ಕಂಗಳಲ್ಲಿದ್ದ 
ನನ್ನ ಬಿಂಬವನ್ನೇ 
ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದ 
ಸಂಜೆಗಳವೆಷ್ಟೋ;

ನನ್ನ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ 
ನಿನ್ನ ಬಿಂಬವನ್ನೇ 
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಸಂಜೆಗಳವೆಷ್ಟೋ;

ಕಣ್ಣು ತೆರೆದರೀಗ 
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ 
ನೀನೇ, ನನ್ನ ಜೊತೆ
ನೀನು ಇಲ್ಲದೇನೇ;

ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ 
ಮಂಜಾದ ಕಂಗಳಿಗೆ 
ಸದಾ ಕಾಡುತಿಹ ಈ 
ಬಿಂಬವೂ ನಿನ್ನದೇನೇ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: