ಮರೆವು!

 

ಸಖೀ,
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ
ಕೆಲವು
ವಿಷಯಗಳು
ನನಗೆ
ನೆನಪಾಗದಂತೆ
ಕಾಡುವ 
ಈ ಮರೆವು,
ನನಗೀಗ
ವಯಸ್ಸು
ಆಗುತ್ತಿದೆ 
ಅನ್ನುವುದನ್ನು
ನಾನೆಂದೂ
ಮರೆಯದಂತೆ
ಆಗಾಗ
ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ
ಇರುತ್ತದೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: