ತಕ್ಕಡಿ!

 

ಸಖೀ,
ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಷ್ಟೇ ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ
ಹೊಗಳಿದಷ್ಟೇ ಮಂದಿ ತೆಗಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ
ಜೀವನತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರೆನ್ನುವುದಿಲ್ಲ
ಖುಷಿ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟೇ ದುಃಖವೂ ದಕ್ಕುವುದಲ್ಲಾ?

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: