ವಿರಾಜಮಾನಿ ನೀನೇ!

 

ಸಖೀ,
ಹೆಚ್ಚಿನೆಲ್ಲಾ ಕವಿಗಳಿಗೆ, ಕವಯಿತ್ರಿಯರಿಗೆ 
ತಮ್ಮ “ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೀತಿ” ಸಂತೆಯಲ್ಲೋ, 
ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲೋ, ಮದುವೆಮನೆಯಲ್ಲೋ, 
ಹೋಟೇಲಿನಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ಕಿ, ಮನದೊಳಗೆ 
ತಳಮಳ ಉಂಟುಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ 
ನೆನಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೆದಕಿ, ನಿಂತ ನೆಲ 
ಪಾದದಡಿಯಿಂದ ಸರಿದುಹೋದಂತೆ 
ಭಾಸವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ;

ನನಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕಣೇ… 
ಅಂದೂ ನೀನೇ … 
ಇಂದೂ ನೀನೇ… 
ನನ್ನ ಕಲ್ಪನಾಲೋಕದಲ್ಲಿ 
ಸದಾಕಾಲ ವಿರಾಜಮಾನಿ ನೀನೇ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: