ಚಂಚಲ!

 

ಸಖೀ,
ನನ್ನೀ ಮನಸ್ಸೂ ನಮ್ಮೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹವಾಮಾನದಂತೆ
ಇದ್ದಂತೆ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಹಗಲು ಉರಿ ರಾತ್ರಿ ಚಳಿಯಂತೆ
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಾಳಿನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದಂಥಾ ಪ್ರೀತಿಯಂತೆ
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಇಂದೇ ಮುಗಿದುಬಿಡಲೆಂದು ಕಾಯುವೆನಂತೆ!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: