ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ?

ಸಖೀ,
ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆಯೂ ಹೊಸ ಬೆರಗು ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ
ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಯೂ ಈ ಮನದಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ
ನನಸಲ್ಲಿ ಕಾಡುವವರು ಕನಸಲ್ಲೂ ಕಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ
ಕನಸಲ್ಲಿ ಮುದನೀಡುವವರು ನನಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ?

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: