ಎಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ!

 

“ರೀ… ಒಲವಿನ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೆದದ್ದು ಸಾಕು
ಭಕ್ತಿಯೇ ಇರದ ಗೀತೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು?”

“ನಾನು ಭಕ್ತಿಯಲೇ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಆ ದೇವರೂ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ
ನೀನು ನನ್ನ ಸೆಳೆದಂತೆ ನನ್ನನ್ನಾತ ಎಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ”

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: