ನೀನೇ ನೀನೆ!

 

ಅಂದು,
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಒಲವಿನ ಮೇಲೆ 
ನಾನು ಬರೆದ ಭಾವಗೀತಗಳಿಗೆ 
ರಂಗು ತುಂಬಿದವಳೂ ನೀನೇ;

ಇಂದು, 
ನಿಜ ಬಣ್ಣ ತೋರಿ ನನ್ನೊಳಗೆ 
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಒಲವಿನ ಬಗ್ಗೆ 
ಬೇಸರ ತಂದವಳೂ ನೀನೇ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: