ಮೋಡಿಯ ಬಲಿಯಾಗಿ!

ಸಖೀ,
ಇತರರ ಮೋಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆಡಿದ
ಮಾತುಗಳು ನಮನ್ನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, 
ಆ ಮೋಡಿಯ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡು
ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವೇ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: