ದೇವರು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ!

ಸಖೀ,
ಈ ನಾಡಿನ
ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ
ದೇವರುಗಳೆಲ್ಲಾ
ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ;

ದೇವರುಗಳಿಗಾಗಿ
ದೇವಾಲಯ
ಕಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲಾ
ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: