ಸಂಸ್ಕಾರದ ವರ್ಗಾವಣೆ!

ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ಹರಿದುಬರುವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಮಗುವಿಗೆ ಮಾತಾಪಿತರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತೆಯ, ಸಂಸ್ಕಾರ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವುದು ಅದರ ಐದು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಒಳಗೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ.

ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಿಸಿಅಪ್ಪುಗೆಯಲ್ಲಿ, ಕೈತುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವಾಗ, ಜೋಗುಳ ಹಾಡಿ ಮಲಗಿಸುವಾಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಂತಾನೇ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ಆರುತಿಂಗಳಿಗೇ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಕೆಲಸದಾಕೆಯ ಅಥವಾ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರದ ವಶವಾಗುವ ಮಗು ಯಾವ ಹಾಗೂ ಯಾರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಡೆದು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಲಾದೀತೇ? 

ಅಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ಮಾತಾಪಿತರಿಗೆ ಇಂತಹ ಮಗನಾ/ಮಗಳಾ ಎಂದು ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮುಂದೆ ಎದುರಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನೆಂದು ಅರಿಯಲಾದೀತೇ?

One Response to ಸಂಸ್ಕಾರದ ವರ್ಗಾವಣೆ!

  1. Palavalli Badarinath ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಪಿತೃಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದ ವಿಚಾರವಿದು.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: