ಜ್ಯೋತಿ!

 
(ಭಾವಾನುವಾದ)

ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗುತಿಹುದಾದರೂ ಜ್ಯೊತಿ
ನನ್ನ ಮನಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕತ್ತಲಿಹುದು
ಅದೆಲ್ಲಿರುವೆಯೋ ಓ ನನ್ನ ಸಾಥಿ, ನೀನು
ಜೊತೆಯಾದರೆ ನನ್ನೀ ಬಾಳು ಬೆಳಗಬಹುದು

ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲೂ ಎಡವುತಿರುವೆ ನಾನು
ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರೂ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾದಿ
ನನ್ನ ಇನಿಯನ ದರ್ಶನವಾಗಲು ಎನಗೆ
ಅಂಥ ಬೆಳಕು ತುಂಬಿಬಿಡಲೊಮ್ಮೆ ಮನದಿ

ನನ್ನೊಂದಿಗನ್ಯಾಯ ಎಸಗಿದವರು ಯಾರು
ಎಂಬ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಯಾರಾದಾರೂ ಹೇಳಿ
ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದವರ ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗದೇ
ಇತರರ ಮನೆಯ ಬೆಳಗುತಿರುವುದೇಕೆ ಹೇಳಿ

ನನ್ನ ಗಮ್ಯ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಅರಿವೂ ಇಲ್ಲ
ಯಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಎಂಬರಿವಿಲ್ಲ
ನದಿಯಲಿ ಅಲೆಗಳೇಳಿಬೀಳುವಂತೆ, ಮನದ
ಪಯಣವೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿಹುದಲ್ಲಾ?

http://www.youtube.com/watch?v=SA_PmbS7O6k

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: