ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು!

 

ಸಖೀ,
ಮನ ಚಂಚಲಗೊಂಡಾಗ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದರೆ
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಾಗೆಲ್ಲಾ  ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿದ್ದಿದ್ದರೆ 
ಇಂದೀಗ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದಿರಾಗುತ್ತಲಿರಲಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ನೀ ಕುಬ್ಜಳಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: