ಎಡಬದಿಗೆ ಮಲಗು!

 

ನಾನು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಿರುಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ.

ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಬಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನ ನೆನಪು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ದಿಂಬಿಗೆ ತಲೆಕೊಡುವಾಗ ಆಗುತ್ತಿದೆ ನನಗೆ.

“ಅಂಗಾತ ಮಲಗಬೇಡ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಸದಾ ಎಡಬದಿಗೆ ಮಲಗು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬಲಬದಿಗೆ ಮಲಗಿದರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ”

ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸರಿಯೋ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯನವರ ಆ ಮಾತುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: