ಆತಿಯಾಗದಿರಲಿ!

ಸಖೀ,
ಇತರರ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಕೊಡದೇ, ಹೊತ್ತುಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ, ಅತಿಯೆನಿಸುವ ಆಪ್ತ ನಡತೆ ತೋರುವವರು, ಕೆಲವರ ಪಾಲಿಗೆ ಬಿಸಿತುಪ್ಪದಂತೆ.

ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದ  ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಪರಿಚಯವನ್ನು, ಸ್ನೇಹವನ್ನು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜಗಾರೂಕತೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 

ಅದಿಲ್ಲದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ, ಇದ್ದ ಗೌರವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಗೋಡೆಯಿಂದ ಜಾರಿ ಬೀಳಬೇಕಾಗಬಹುದು!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: