ಮತ್ಸರ!

ಮತ್ಸರವು ನಮ್ಮ ಅಸಹನೆಯ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಈ ಅಸಹನೆ, ಅನ್ಯರ ಮುಂದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಗ್ನರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: