ಯಾಕೀ ಕಷ್ಟ?

 

ಇದೀಗ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಪುಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನವೊಂದನ್ನು ಓದಿದೆ. 

ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪದಗಳು ಓದುಗರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದು ಅನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಆ ಲೇಖಕರಿಗೇ ಇದ್ದಂತಿದೆ. 

ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳ ನಂತರ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪದಗಳ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವನ್ನೂ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

ನನ್ನಂಥ ಓದುಗರಿಗೆ ಆ ಆಂಗ್ಲಪದಗಳು ಸರಿಯಾದ ಅನುವಾದಿತ ಪದಗಳು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ ಅನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತದೆ.

ಸರಳ ಸುಲಲಿತವಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಓದುಗರ ಮನಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ತೊಂದರೆ?

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: