ಊರ ಬಾವಿಗಳು ಬತ್ತದಿರಲಿ!

 

ಸಖೀ,
ಊರು ಕೇರಿಯ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೇ ನೀರು ಇದ್ದರೂ, 

ಬಾಳು ಕಷ್ಟ ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಂಗಳದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ; 
ಊರ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಸದಾ ನೀರಿರಲಿ ಅವು ಕೂಡ
ಬತ್ತಿ ಹೋಗದಿರಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯವೇ ಮನದೊಳಗಿನಲಿ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: