ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ

 

ಕಾಲಗರ್ಭದೊಳಗೂ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅವೆಷ್ಟೋ ಸತ್ಯಗಳಿವೆ. ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಕಾಲವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸತ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಸುಳ್ಳುರೂಪದಿಂದ ನಿಜರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಲು ಶತಮಾನಗಳೇ ಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಕೆಲವರ ಬಾಳು ಅಸತ್ಯದ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸುಳ್ಳಿನ ಸಿಂಹಾಸನದಮೇಲೆ, ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನಗಳಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋಗಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ಬಾಳು ಅನ್ಯರ ಅಸತ್ಯಕ್ಕೆ, ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ, ಬಡತನದ, ಕೀಳರಿಮೆಯ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಕೃಷ್ಟ ಜೀವನಗಳಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋಗಬಹುದು.

ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: