ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉತ್ತಮರು?

ತಾವು ಬೆವರಿಳಿಸಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಪ್ರಚಾರವನ್ನೂ ಮಾಡದೇ, ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಬಯಸದೇ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವಿರುವವರು ಉತ್ತಮರೋ?

ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬೆವರಿಳಿಸದೇ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ದಾನ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಪ್ರಚಾರವನ್ನೂ ಮಾಡಿ, ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಲೆಯೊಡ್ಡಿ, ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಉತ್ತಮರೋ?

 

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: