ಬಳಸಿ, ಬೆಳೆಸಿ, ಉಳಿಸೋಣ!

 

ನಾನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೆ, ನನಗವಕಾಶ ದಕ್ಕಿದೆಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲಾ, ಅನ್ಯ ಭಾಷಾಬಳಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರದೆಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲಾ, ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಅಳುಕಿಲ್ಲದೇ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಬಳಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇನೆ. 

ನನ್ನ ಮನದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ, ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲೇ ದಾಖಲಿಸಿಡುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ.

ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆಯೇ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಸಲು, ನಾನು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಳಿಲಸೇವೆ!

ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸೋಣ!
ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ!
ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: