ಬೇಡಿಕೆ!

ಓ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ,

ನಾನು, ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿಯೋ, ದಲಿತಪರನೋ, ಸ್ತ್ರೀಪರನೋ, ಪುರುಷಪರನೋ, ಯಾವ ಮತದ ಪರನೋ, ಇನ್ನಾವುದೋ ಮತದ ವಿರೋಧಿಯೋ, ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಬಿಂಬಿತವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಸದಾ ಬರೆಸುತ್ತಿರು.

ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ವರ್ಗ, ಮತವನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಿರದ, ಬಿಂಬಿಸದ ಸತ್ಯವನ್ನಷ್ಟೇ ಬರೆಸುತ್ತಿರು. 

ಯಾವುದೇ ವರ್ಗದವರೂ “ಈತ ತಮ್ಮವನು” ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡದಂತೆ, ಕರೆದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ, ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅವರ ಹಂಗಿಗೆ ಬೀಳಿಸದಂತೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನಾಗಿಯೇ, ನಾನಿರುವಂತೆಯೇ, ಸದಾ ನನ್ನ ಸ್ವಂತಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಸಿಬಿಡು!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: