ದೂರದಲೇ ನಿಂತು ಆಡದಿರು ಮಾತು!

(ಭಾವಾನುವಾದದ ಯತ್ನ)

ದೂರದಲೇ ನಿಂತು ಆಡದಿರು ಮಾತು, ನೀ ನನ್ನ ಸನಿಹ ಬಂದುಬಿಡು
ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲುಳಿಯಲೀ ಇರುಳು, ನೀ ನನ್ನ ಸನಿಹ ಬಂದುಬಿಡು

ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಆಸೆ ಅದೆಂದಿನಿಂದಲೋ ಈ ಮನದಲ್ಲಿಹುದು
ಇಂದು ಹಿಡಿತದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳು, ನೀ ನನ್ನ ಸನಿಹ ಬಂದುಬಿಡು 

ತಂಗಾಳಿಯೂ ನೋಡು ಈ ದೇಹದ ದಾಹವನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತಿಹುದು
ಪ್ರಾಣವನೇ ಕಿತ್ತೀತು ಈ ಮಳೆಯು, ನೀ ನನ್ನ ಸನಿಹ ಬಂದುಬಿಡು 

ನನ್ನಿಂದೀ ತರಹ ನಾಚಿಕೊಂಡು ದೂರಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯ ಎಲ್ಲಿಹುದು
ಸಂಗಾತಿ ನೀನನಗೀ ಜನುಮಪೂರ್ತಿ, ನೀ ನನ್ನ ಸನಿಹ ಬಂದುಬಿಡು

ದೂರದಲೇ ನಿಂತು ಆಡದಿರು ಮಾತು, ನೀ ನನ್ನ ಸನಿಹ ಬಂದುಬಿಡು
ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲುಳಿಯಲೀ ಇರುಳು, ನೀ ನನ್ನ ಸನಿಹ ಬಂದುಬಿಡು

ಮೂಲ ಗೀತೆ: ದೂರ್ ರೆಹಕರ್ ನ ಕರೋ ಬಾತ್ ಕರೀಬ್ ಆಜಾವೋ

 

Advertisements

ದೂರದಲೇ ನಿಂತು ಆಡದಿರು ಮಾತು! ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

  1. vanishreedhar ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    superb sir

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: