ಮುಚ್ಚಿಡಲಾರೆ!

 

ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯವನು ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಅಮರಗೊಳಿಸಲೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ನನ್ನರಿವಿಗೆ ಬರುವ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ, ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಎಂದೂ ಮುಚ್ಚಿಡಲಾರೆ!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: