ನಿದ್ದೆ!

 

“ನಿನ್ನೆದೆಗೆ 
ಒರಗಿದರೆ ಸಾಕು 
ನಿನ್ನೆದೆಯ ಮಿಡಿತದ 
ಜೋಗುಳಕೆ ನನಗೆ 
ಹಾಯಾದ ನಿದ್ದೆ”

“ಹೂಂ…
ನಿದ್ದೆಯಲಿ ನೀನು
ಹೊಡೆಯುವ ಆ
ಗೊರಕೆಸದ್ದಿಗೋಡಿ
ಹೋಗುವುದೆನ್ನ ನಿದ್ದೆ!”

One Response to ನಿದ್ದೆ!

  1. Badarinath Palavalli ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಮಿಡಿತ ಮತ್ತು ಗೊರಕೆಯ ಹೊಡೆತ ಹ್ಹಹ್ಹಹ್ಹ…

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: