ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು!

 

ಸಖೀ,
ಅಪರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ
ಮಬ್ಬುಮಬ್ಬು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ
ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯದಮಲಿನಲ್ಲಿ,
ನಮ್ಮ ಜೀವನವನು ರಂಗು
ರಂಗಾಗಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟು,
ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ದೂರದ ಗುಡಿಸಲು,
ಯಾವುದೋ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ,
ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಮರದ ಕೆಳಗೆ,
ಮೈಮೇಲೆ ಹೊದಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ
ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬಾರದೇ
ಒದ್ದಾಡುವವರ ಚಿತ್ರವನು
ನಾನಿನ್ನ ಮುಂದಿಷ್ಟರೆಷ್ಟೇ,
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಪಡೆವ
ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಅದೆಷ್ಟೇ,
ವಾಸ್ತವವನು ಬದಲಾಯಿಸೋ
ಧೈರ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲ
ಪುರುಸೊತ್ತು ನಿನಗೂ ಇಲ್ಲ;
ನಮಗಾದರೋ ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ
ಮನರಂಜನೆಯ ವಸ್ತುಗಳು;
ನಮ್ಮದು, ದೀನರ ಬಡತನದ,
ಆ ಬಡಮೈಗಳ ನಗ್ನತೆಯ,
ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಿ
ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಭಿಚಾರ ನಡೆಸಿ
ಖುಷಿ ಪಡುವ, ಸದಾ ಅದರಲ್ಲೇ
ಸಂತೃಪ್ತರಾಗುವ ಮನಸ್ಸುಗಳು!
*******************

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: