ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ!

 

ಸಖೀ,
ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಮಾತುಗಳಿಗೂ
ನನಗೂ ನಂಟು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರು,

ಇವೆಲ್ಲಾ ಆಯಾ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ನನ್ನ 
ಮನದ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾದು 
ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವ ಭಾವಗಳು
ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಕ್ಷರರೂಪಗಳು;

ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವ ಭಾವಗಳೂ ಖಾಯಂ
ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: