ಮಾನವ – ದಾನವ!

ಸಖೀ,
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದ್ದರು ಮಾನವರೊಂದಿಗೇ ದಾನವರು
ವಿಕಾರವಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೆಮಗೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರು

ಅಷ್ಟೇನೂ ವಿಕಾರವಾಗಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರು
ದಾನವವೇಂದ್ರನಾದ ರಾವಣನೂ ಸುಂದರನಾಗಿದ್ದ ಎನ್ನುವರು

ನಮ್ಮ ನಡುವಿನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿಹರು ಮಾನವರೂಪದಲ್ಲೇ ದಾನವರು
ಅವರ ರಾಕ್ಷಸೀ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತಿಹರು ಅಮಾಯಕರು!

2 Responses to ಮಾನವ – ದಾನವ!

  1. parthasarathyn ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ದಾನವ ಮಾನವ ಅನ್ನುವುದು ಹೊರರೂಪವಲ್ಲ ಒಳರೂಪ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: