ಮಾನವ – ದಾನವ!

ಸಖೀ,
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದ್ದರು ಮಾನವರೊಂದಿಗೇ ದಾನವರು
ವಿಕಾರವಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೆಮಗೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರು

ಅಷ್ಟೇನೂ ವಿಕಾರವಾಗಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರು
ದಾನವವೇಂದ್ರನಾದ ರಾವಣನೂ ಸುಂದರನಾಗಿದ್ದ ಎನ್ನುವರು

ನಮ್ಮ ನಡುವಿನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿಹರು ಮಾನವರೂಪದಲ್ಲೇ ದಾನವರು
ಅವರ ರಾಕ್ಷಸೀ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತಿಹರು ಅಮಾಯಕರು!

Advertisements

ಮಾನವ – ದಾನವ! ಗೆ 2 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

  1. parthasarathyn ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ದಾನವ ಮಾನವ ಅನ್ನುವುದು ಹೊರರೂಪವಲ್ಲ ಒಳರೂಪ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: