ಕೃತಿಚೌರ್ಯ?

 

ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮೂಡಿ, ಅಕ್ಷರರೂಪ ಪಡೆದಿರುವ ಭಾವನೆಗಳು, ಹಿಂದೆಂದೋ ಇನ್ಯಾರದೋ ಮನದಲ್ಲೂ ಮೂಡಿ ಅಕ್ಷರರೂಪ ಪಡೆದಿದ್ದವೆಂದಾದರೆ ಹಾಗೂ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇನು ತಪ್ಪು?

ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೃತಿಚೌರ್ಯ ಅನ್ನುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ!

ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ, ನಾನು “ಓದುವುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ”

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: