ಆತನಿಗಿಷ್ಟವಾದುದು!

 

ಸಖೀ,
“ಚಂದಿರನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಾಯ್ತು
ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಾಯ್ತು
ಉದಯಸೂರ್ಯನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ
ಅಸ್ತಮಿಸುವವನ ಮರೆತಿಲ್ಲ 
ಭೂತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವೆ
ಬಾನಿನಂದ ಕೊಂಡಾಡಿರುವೆ
ಇನ್ನೇನನ್ನು ಬರೆಯಲಿ ನಾನು
ಇನ್ನಾರಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲಿ ನಾನು?”

“ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಮರೆಯದಿರಿ
ನೀವು ಬರೆದುದು ಇಲ್ಲೇನೂ ಇಲ್ಲ
ಎಲ್ಲವನೂ ಆತನೇ ಬರೆಸಿಹನಲ್ಲ
ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಬರೆಸುತ್ತಾನೆ
ಆತನಿಗಿಷ್ಟವಾದ್ದನ್ನೇ ಬರೆಸುತ್ತಾನೆ”

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: