ಬಿಡುಗಡೆ!

 

ಸಖೀ,
ದಿನವೂ ಹೊಸಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ,
ದಿನವೂ ಕೆಲವರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, 
ಇನ್ನು ಸಾಕು ಎಂದಂದುಕೊಂಡೆ;

ನಾಲ್ಕಾರು ಘಂಟೆಗಳ ದ್ವಂದ್ವದ
ನಂತರ, ಗೊಂದಲದ ನಂತರ, 
ಕೊನೆಗೂ ಮೈಕೊಡವಿಕೊಂಡೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: