ಕೊಬ್ಬು!

 

ಸಖೀ,
ಇಂದು ಕೊಬ್ಬಿರುವವರ
ಜಾಗತಿಕ ದಿನವಂತೆ,
ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸಲಿಂದು
ಪಣತೊಡಬೇಕಿದೆಯಂತೆ,
ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದರೆ 
ನನಗಿದೆಯೆಂದು “ಕೊಬ್ಬು”
ನಾನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: