ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ…!

 

ಸಖೀ,
ವಯಸಾಗುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ
ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನು
ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು;

ಅವೆರಡರ ಕೊರತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ
ಮೌನವಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನಾದರೂ
ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು;

ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ಅನ್ಯರಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ
ಬಲಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಹೀಗಾದರೂ
ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬೇಕು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: