ಕಣ್ಣ್‍ದ ಕೆಲಸ!

 

ಸಖೀ,
ಈ ಬುಲಿತೊಂದಿತ್ತ, ಯಾನ್ನಿನನ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ
ನಿನ್ನ ಬೇನೆ ಯಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆವಂದೆ ಅತ್ತ್;
ಬುಲಿಪನಗಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಿನ ನಿನ್ನ
ಆ ಪೊರ್ಲುನ್ ಕಣ್ಣ್‍ಡ್ ದಿಂಜಾವೊಂದಿತ್ತೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: