ಅದೃಷ್ಟ!

ಮೌನವಾಗಿ ಸಮೀಪದಿಂದಲೇ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಾರೆ
ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಅಲೆಗಳನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾರೆ
ಮುನಿಸೋ, ಅವರ ಹವ್ಯಾಸವೋ, ಅರಿಯಲದು ಕಷ್ಟ
ಏನೆಂದು ದೂರು ನೀಡಲಿ ನಾ ಇಂತಿರಲೆನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ?

khamosh guzar jaate hain woh kareeb se,
sawal uth te hain dil mein ajeeb se,
woh khafa hai ya yeh unki adaa hai,
shikayat bhi kya kare apne naseeb se!…

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: