ಅನುಮಾನ!

 

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನ ನೆನಪಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ 
ಮಾತು ಕೂಡ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ
ನೀನಿಷ್ಟವೋ ನಿನ್ನ ಮಾತಿಷ್ಟವೋ
ಅನ್ನುವನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: