ಎಚ್ಚರ!

ಸಖೀ,
ನಾವದೆಷ್ಟೇ ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದರೂ 
ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬೀಳುವೆವು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ;
ಬಿದ್ದವರೆದ್ದು, ಮತ್ತಲ್ಲೇ ಬೀಳದಂತೆ 
ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮವರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: