ಏನೂ ಆಗಬಹುದು!

 

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು
ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮನಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ತಂದು ದೂರವಾಗಲೂಬಹುದು;
ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ ಬೀದಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾಥ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೂ
ಇಂದು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿನ ಪೂಜೆಗೆ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಲೂಬಹುದು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: