ನಾವಾಗಬಹುದು ಗಾಂಧಿ!

 

ಸಖೀ,
ಹೊಸದಿನವು
ಹೊಸತನದಿ
ಹೊಸತೇನಕೋ
ಹಾಡಿದರೆ ನಾಂದಿ;

ನಮ್ಮ ಮನಗಳಲಿ
ನೆಲೆಮಾಡೆ ಪ್ರೀತಿ
ಶಾಂತಿ ಮತ್ತಹಿಂಸೆ,
ಆಗಬಹುದೆಲ್ಲರೂ ಗಾಂಧಿ!

*ಗಾಂಧಿ – ನಕಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಸಲಿ!

One Response to ನಾವಾಗಬಹುದು ಗಾಂಧಿ!

  1. ಬದರಿನಾಥ ಪಳವಳ್ಳಿಯ ಕವನಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಒಳ್ಳೆಯ ಕರೆ

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: