ದೀಪದಂತಿರಲಿ!

 

ಸಖೀ,
ಜೀವನದ ಬವಣೆ ನನ್ನನ್ನೆಂದೋ ಸೋಲಿಸಿದೆ
ಈ ಬರವಣಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ
ನನ್ನ ಬವಣೆ ಇನ್ನಾರಿಗೂ ಬಾಳಲಿ ದಕ್ಕದಿರಲಿ
ಬರವಣಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ದೀಪದಂತಿರಲಿ!

Advertisements

ದೀಪದಂತಿರಲಿ! ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

  1. ಬದರಿನಾಥ ಪಳವಳ್ಳಿಯ ಕವನಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಕವಿ ಸದಾಶಯ ತುಂಬಾ ನೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಯಿತು.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: