ಹೂತಿಡೋಣ!

 

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾ ಮುದದಿಂದ ಅಲಿಸಿದೆ
ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ತೆರೆದ ಮನದಿಂದ ನಾ ಮಾತನಾಡಿದೆ
ನಮ್ಮ  ಒಳಹುಳುಕುಗಳ ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಹೂತಿಡೋಣ
ಮನಕಾನಂದವನೀವ ಮಾತುಗಳ ಸ್ಮರಿಸುತಿರೋಣ!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: