ಮೌನ!

 

ಸಖೀ,
ಮೌನ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ
ಅದ್ಭುತ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ
ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಉತ್ತರಗಳಿಲ್ಲದ
ಭಯಂಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೇ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: