ತವಕ!

 

ಸಖೀ,
ನನಗಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಅರಿವು
ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನ ವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವ ತನಕ; 
ನಿನ್ನ ನೆನಪೆನ್ನ ಮನದಿಂದ ಮರೆಯಾದ ಕ್ಷಣದಿಂದ
ಮನಕೆ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುವ ತವಕ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: